Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, en alle daaruit volgende handelingen tussen SpringSpring.nl en u, de huurder.

Reservering en definitieve boeking
Na het invullen van een online bestelformulier op onze website www.springspring.nl is het product voor u gereserveerd. Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij de beschikbaarheid van het gewenste product en onze planning en nemen wij contact met u op. Pas na schriftelijk/telefonisch contact met ons en als het product beschikbaar is, is uw bestelling definitief.

Betaling
Betalingen dienen gepast contant te worden voldaan bij bezorging van het gehuurde product of per bank overgeboekt uiterlijk 2 dagen voor huurdatum, tenzij anders overeengekomen met de huurder.

Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw.

Bezorging
Bezorging binnen Eindhoven is gratis. Transportkosten worden berekend voor locaties buiten Eindhoven. Wij rekenen € 0,50 per gereden kilometer, gemeten vanaf ons bezoekadres op de Verdunplein 11 in Eindhoven.

Annuleren
Annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor de afgesproken plaatsingen, mits anders afgesproken tussen SpringSpring.nl en huurder. Bij annuleringen binnen 48 uur zijn wij genoodzaakt om 50% van de huursom in rekening te brengen, mits anders afgesproken tussen SpringSpring.nl en huurder.

Onveilige weeromstandigheden
Als het gehuurde product buiten wordt geplaatst, kijken wij altijd naar de weersomstandigheden. Bij windkracht 5 of hoger plaatsen wij géén product. Ook als er teveel neerslag wordt verwacht, plaatsen wij buiten géén product. In de dagen voorafgaand aan de huurdatum onderhouden wij hierover contact met de huurder.
Mochten wij binnen 48 uur voor de huurdatum besluiten dat het product niet geplaatst kan worden door onveilige weersomstandigheden, dan is annulering kosteloos.

Veiligheid
Het springen op een springkussen moet leuk blijven, dus hechten wij veel waarde aan veiligheid.
Daarom:

  • zetten wij zelf alle springkussens op;
  • worden de springkussens altijd verankerd;
  • ligt er onder iedere glijbaan een valmat;
  • zijn al onze springkussens NEN-EN 14960 gecertificeerd;
  • nemen wij bij plaatsing de veiligheidsregels met de huurder door.

Met goed onderhoud en tijdens de opbouw dragen wij ons deel bij aan de veiligheid door bovengenoemde punten. Tijdens het gebruik van het springkussen is de huurder verantwoordelijk voor de veiligheid. Dit wordt schriftelijk bevestigd door het ondertekenen van onze veiligheidsovereenkomst door zowel huurder als SpringSpring.nl.
SpringSpring.nl is hierdoor niet aansprakelijk voor letsel of schade die is geleden tijdens het gebruik van het springkussen.

Beschadiging en schoonmaakkosten
Alle producten worden onbeschadigd en schoon geplaatst. De huurder dient bij plaatsing het product te controleren.

De huurder dient ervoor te zorgen dat er voldoende geschikte ruimte beschikbaar is voor de plaatsing van het gehuurde product. Dat wil zeggen een vlakke ondergrond zonder scherpe uitsteeksels (takken of kiezelstenen) en minimaal 50cm vrije ruimte rondom het gehuurde product.

Bij beschadiging van het gehuurde product worden reparatie- of vervangingskosten in rekening gebracht bij de huurder.

De huurder dient het gehuurde product schoon en droog gereed te hebben op het moment van de afbouw. Indien dit niet het geval is, brengen wij € 35,- schoonmaakkosten in rekening bij de huurder.

Doorverhuren en eigendom van SpringSpring.nl
Alle producten op deze website die voor de verhuur worden aangeboden, blijven altijd eigendom van SpringSpring.nl. In geen enkel geval mogen deze producten door de huurder worden doorverhuurd aan derden.

SpringSpring.nl meldt diefstal altijd bij de politie.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden doorgeven, verhuren of verkopen.
Uw persoonlijke gegevens worden enkel opgeslagen op onze (digitale) facturen, die wij om boekhoudkundige redenen 7 jaar moeten bewaren.